Złożenie zamówienia w naszym sklepie jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

1. WARUNKI OGÓLNE

 1. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem lokalnym, właściwym dla siedziby Sprzedającego i niniejszym regulaminem.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.
 5. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

2. WARUNKI OGÓLNE

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie do koszyka produktu;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności;
  4. dokonanie płatności
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

3. WYSYŁKA

 1. Wysyłki dokonujemy za pośrednictwem Kuriera DPD, paczkomatu InPost lub Poczty Polskej max. do 5 dni roboczych, od daty otrzymania pełnej płatności za zamówienie. W przypadku niepełnych informacji dot. zamówienia lub zmiany zamówienia przez kupującego czas realizacji może się wydłużyć.
 2. Dostarczenie zamówionego towaru, za pośrednictwem Poczty Polskiej, trwa z reguły 1-5 dni roboczych w zależności od wybranej formy przesyłki (list polecony priorytet. max. 2 dni / list polecony ekonom. max. 5 dni roboczych). Czas dostawy jest zobowiązaniem przewoźnika, a nie sklepu Sroka – dlatego nie gwarantujemy terminowego doręczenia przesyłki w okresach nadzwyczajnych, takich jak święta czy trudne warunki drogowe, czas dostawy może się wydłużyć.
 3. W przypadku nie otrzymania przesyłki prosimy o kontakt: kontakt@sroka.sklep.pl (koniecznie podając dane: NR zamówienia , imię i nazwisko)

4. ZWROT TOWARU

 1. Kupujący ma prawo zwrotu lub wymiany przedmiotu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki.
  Od daty złożenia mailowego oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupujący ma kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru w stanie nie mającym znamion używania.
  Sklep Sroka zobowiązuje się zwrócić płatność na wskazane przez kupującego w oświadczeniu konto bankowe do 14 dni kalendarzowych od czasu otrzymania przedmiotu. W przypadku wymiany towaru nastąpi to w ciągu 7 dni roboczych.

5. UŻYTKOWANIE

 1. Towar z widocznymi śladami użytkowania nie podlega zwrotowi. Towar nie jest objęty gwarancją. Zaleca się maksymalne obciążenie toreb SROKA do 3kg, oraz noszenie torby na jednym ramieniu. Materiały firmy SROKA nie rozpuszczają się w wodzie, jednak nie zaleca się prania w pralce, a przemywanie wilgotną gąbką.

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest  Paper Craft – Dorota Juriewicz (dalej: Administrator)
 2. Administrator przestrzega przepisów określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), Rozporządzeniu z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do składania zamówień na Platformie. Firma przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Użytkownika.
 5. Użytkownik podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi
 6. Administrator przetwarza dane osobowe (tj. informacje służące do zidentyfikowania Użytkownika) udostępnione dobrowolnie w celu korzystania z Platformy.

PEŁNE DANE FIRMY

Paper Craft – Dorota Juriewicz

NIP 6731876224

UL.OKULICKIEGO 12

78-600 WAŁCZ